KNXonline
Burg. Maenhautstraat 81
9820 Merelbeket
Tel:(09) 265 91 51
Fax:(09) 265 91 50
GSM:(0475) 65 91 51
info@knxonline.be
Domotica

Kostenvergelijking tussen een KNX- en een conventionele installatie.

Dikwijls stellen mensen de vraag:” Wat kost ons een KNX domotica installatie nu meer in vergelijking met een klassieke installatie?”Het antwoord is simpel:


Kosten KNX / Traditioneel Dit is geheel afhankelijk van uw wensen, en naarmate u meer wensen heeft wordt een KNX installatie alsmaar meer de logische keuze.
Vanaf het moment dat het licht op meerdere plaatsen bediend mag worden, er een aantal kringen dimbaar moeten zijn en eventueel ook nog rolluiken bediend worden, is het nuttig een KNX domotica-installatie te overwegen.
Verdere uitbreidingen zoals centrale functies, scènes en tijdsfuncties verantwoorden de oorspronkelijke meerkost van een KNX installatie.
Het energieverbruik in een woning daalt aanzienlijk als ook de verwarming en koeling geïntegreerd worden in het systeem, en de verlichting in toiletten, bergingen en door-gangen geschakeld wordt met bewegingsmelders.
Wanneer we de kostprijs van een klassieke installatie en een moderne KNX installatie in een grafiek vergelijken zijn er 4 belangrijke punten in het verloop, die van belang zijn bij de keuze van de installatie.

A: Elke lichtkring heeft één bediening

Dit is waar de installatie begint; het bedienen van de verlichting. Op punt A wordt elk lichtpunt slechts op één plaats aan- en uitgeschakeld.
De kostprijs voor een KNX installatie ligt hier gevoelig hoger, omdat de noodzake- lijke basis voor de installatie al aanwezig is, zoals de voeding, actoren en drukknoppen.
Extra voorbekabeling die in een conventionele installatie dikwijls weggelaten worden, is hier ook standaard voorzien. (raam- en deurcontacten, KNX bekabeling voor huishoud- toestellen en hifi en de bekabeling voor rolluiken).

Tussen A en B: Het aantal bedieningen neemt toe.

Tussen A en B neemt het aantal bedieningspunten van de verschillende lichtkringen toe.
De klassieke installatie wordt complexer (wissel- en kruis-schakelingen) en de prijs voor kabels en schakelaars stijgt. Ook in een KNX installatie stijgt de kostprijs, omdat er meer drukknoppen nodig zijn. De bekabeling blijft echter gelijk.
 In vergelijking met klassieke technieken is voor de KNX installatie de investering nu al minder groot.

B: Gelijke kostprijs, gelijke functies

De twee installaties zijn gelijk in kostprijs en de verlichting kan op meerdere plaatsen bediend worden.
Toch heeft het KNX/EIB systeem hier een belangrijk voordeel: De eenvoud van de installatie ten opzichte van klassieke elektriciteit. Alles is veel sneller en overzichtelijker te bekabelen, dankzij het bussysteem.

Tussen B en C: Dimmen en rolluiken.

Tussen punt B en C kantelt het evenwicht in kostprijs tussen de klassieke installatie en onze KNX installatie.
Er worden nu dimmers voor de verlichting toegevoegd aan de, alsook de bediening voor elektrische rolluiken en/of zonneweringen.
In deze fase stijgt de kostprijs bij de KNX installatie minder snel. Dit is te verklaren door meervoudige bediening voor dimmen.
In een klassieke installatie wordt dit complex, in een KNX installatie moet men hier gewoon extra drukknoppen voor voorzien, die dezelfde dimmer zullen bedienen. Ook het bedienen van rolluiken op meerdere plaatsen speelt hier een rol.

Van C naar D: KNX functies

Er is reeds geïnvesteerd in een installatie waar verlichting en rolluiken geïntegreerd zijn.
 Zowel verlichting als rolluiken zijn vanop meerdere plaatsen bedienbaar, en een aantal lichtkringen zijn dimbaar.

Tussen punt C en D worden de extra mogelijkheden van een KNX installatie benut, zonder dat er extra modules of bekabeling voorzien wordt.

Centrale bediening verlichting:
Alles aan / uit, begane grond, verdieping…

Centrale bediening rolluiken:
Alles op/neer, gevel zuid, begane grond…

Tijdsfuncties voor verlichting:
Dit kan standaard geactiveerd worden in de schakelactoren.

Scènes:
Standaard reeds voorzien in de schakelactoren, dimmers en rolluikactoren.

Wanneer deze functies in de klassieke installatie voorzien moeten worden stijgt de kostprijs en de complexiteit van de installatie enorm.

Vanaf D: KNX uitbreidingen

Direct na punt D wordt ook de sturing van de verwarming geïntegreerd in de installatie. Dit is ook nog mogelijk met een conventionele installatie, hetzij met beperkingen.
Daarna beschrijft de grafiek de toevoeging van visualisatie met aanraakscherm, vakantie- en/of aanwezigheid- simulatie, alarmen via GSM, bedienen van de woning van buitenaf, integratie van muziek- en camerasystemen, enz.…
Deze laatste uitbreidingen vragen natuurlijk ook extra investeringen in een KNX systeem, maar zijn in ieder geval niet meer te realiseren in een klassiek conventionele installatie.