KNXonline
Burg. Maenhautstraat 81
9820 Merelbeket
Tel:(09) 265 91 51
Fax:(09) 265 91 50
GSM:(0475) 65 91 51
info@knxonline.be
Domotica

KNX / EIB

KNX / EIB

Met het oog op een universele standaard voor domotica hebben vooraan-staande fabrikanten uit de elektrotechniek in 1990 een samenwerkingsverband opgericht. Ze ontwikkelden samen het EIB bussysteem als gebouwbeheertechniek, speciaal afgestemd voor de elektro-installatie. EIBA, de overkoepelende organisatie met hoofdzetel in Brussel, legde de richt-lijnen vast voor het systeem en de producten waaraan alle fabrikanten die voor dit systeem componenten ont- wikkelen zich houden. Zo wordt tot op vandaag nog altijd gegarandeerd, dat binnen dit bussysteem de verschillende producten van deze fabrikanten met elkaar kunnen communiceren. Het EIB label is ondertussen terug te vinden op meer dan 5000 productengroepen, en staat borg voor de compa-tibiliteit tussen de producten onderling. Ditzelfde label is eveneens een kwaliteitslabel voor meer dan 70 Europees gecertificeerde trainings-centra waar installateurs en programmeurs gevormd worden. Begonnen met een tiental fabrikanten telt de EIBA groep vandaag ongeveer 110 fabrikanten voor het EIB systeem, en wereldwijd zijn er reeds meer dan 10 miljoen EIB installaties ge-ïnstalleerd Dit mag als resultaat van een open systeem en marktbenadering zeker gezien worden. In 1999 bundelden het EIB systeem zijn krachten met Batibus en European Home Systems. Deze 3 krachtige systemen werden samen-gebracht onder één grote noemer: Konnex. Dit had als doel de bereikte resultaten van de drie betrokken associaties te bundelen en uit te breiden, zowel op het gebied van marktpenetratie, internatio-nale standaardisering als technologische deskundig-heid. Binnen deze omgeving is de continuïteit van de EIB-technologie nog altijd gewaarborgd.

OPBOUW

De communicatie tussen KNX componenten vindt plaats d.m.v een busleiding die speciaal voor dit systeem is ontwikkeld. Er is geen centraal station nodig, daar iedere apparaat afzonderlijk een eigen microprocessor heeft om de “KNX – taal” te kunnen spreken. Alle aan deze gemeenschappelijke buslijn aangesloten deelnemers als drukknoppen, sensoren, actoren en stuureenheden, kunnen over deze communi-catielijn informatie uit-wisselen. Zo wordt het systeem optimaal benut.

KNX-EIB buskabel


Een busdeelnemer (bv een drukknop) stuurt een tele-gram op de buslijn. De aangesproken ontvanger neemt het telegram op en ontcijfert het bericht, dat een opdracht, bv schakelen of dimmen inhoudt. Is het bevel uitgevoerd, dan volgt een terugmelding van de actor aan de drukknop, waarmee de uitvoering van het bevel bevestigd wordt.

Structuur van het KNX systeem.


De voeding, het begin van de buslijn, levert de nodige bedrijfsspanning voor de KNX-componenten die zijn aangesloten op de buslijn.
Sensoren geven informatie zoals schakelopdrachten of meetwaarden in telegram-structuur over de buslijn aan de ontvangapparaten.
De actoren nemen de uit-gezonden berichten van de sensor op en zetten deze ontvangen informatie om in acties (aan/uit, dimmen, op/neer, open/toe…).
Een visualisatie op een PC of met een touch paneel biedt een volledig overzicht van de installatie, die men zo vanaf een centraal punt kan bedienen. Ook extra fucnties zoals scènes en tijdsfuncties worden hiermee gerealiseerd en ingesteld.